Home Fiskalizacja online

Fiskalizacja online

W związku z nowelizacją ustawy o VAT oraz wprowadzeniem w Polsce kas on-line ustawodawca wprowadza obowiązek przejścia na nowy typ kasy jakim są kasy on-line. Kasy te są urządzeniami na stałe podłączonymi do internetu i wysyłającymi sprzedaż na bieżąco do repozytorium urzędu skarbowego. Ustawodawca wprowadził obowiązek użytkowania tych kas dla niektórych grup podatników, którzy mają obowiązek korzystania z nowych kas od konkretnych dat.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. – Dokonywanie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;


Od dnia 1 stycznia 2020 r. – Dla podatników dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;


Od dnia 1 lipca 2020 r. – Podatnicy związani z wyżywieniem wyłącznie świadczonymi przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;


Od dnia 1 stycznia 2021 r. – Osoby świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej
przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

W związku z wymianą urządzeń połączonych z obowiązkowym odczytem starych urządzeń w urzędzie skarbowym zapraszamy Państwa do zapoznania się w której grupie Państwo jesteście i odpowiednio wcześniejsze skontaktowanie się z nami celem odpowiedniego, spokojnego i przede wszystkim profesjonalnego przejścia z jednej kasy na drugą. 

 

Przejście z kasy „starej” na nową w terminie będzie dawać Państwu możliwość uzyskania zwrotu na zakup urządzenia fiskalnego w kwocie 700 zł (niezależnie od tego czy już raz Państwo dostali zwrot na poprzednią kasę czy nie) oraz unikniecie Państwo mandatu ze strony urzędu skarbowego za niezastosowanie się do obowiązujących przepisów.

Masz jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu