Home Laptop dla nauczyciela

Laptop dla nauczyciela

Opis Programu

W ramach programu, nauczyciele będą mogli otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto, który będzie można wykorzystać na zakup laptopa.

 

Dodatkowo, nauczyciele będą mieli możliwość dopłaty do droższego modelu sprzętu. W takim przypadku, wartość bonu zostanie odjęta od ceny zakupu. Zgodnie z ustawą, nauczyciele mają swobodę wyboru sprzętu, który spełni ich oczekiwania i potrzeby w pracy.

 

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu umożliwi nauczycielom bardziej efektywną realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy oraz rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. 

Skontaktuj się z nami, Chętnie doradzimy w sprawie laptopa

Komu przysługuje Wsparcie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, bon na zakup laptopa przysługuje nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom pedagogicznym, którzy są zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w publicznych i niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, na dzień 30 września 2023 r.

 

Minister odpowiedzialny za sprawy informatyzacji, poprzez procedurę rozporządzenia w Ministerstwie Cyfryzacji, określi grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy są uprawnieni do otrzymania wsparcia oraz ustali kolejność ich uprawnień, biorąc pod uwagę rodzaj szkoły w jakiej pracują, przedmioty nauczane przez nauczycieli oraz charakter zadań realizowanych przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. Minister uwzględni również sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

 

Bon nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku przez organ prowadzący:

  • nie jest czynnym nauczycielem, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
  • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
  • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
  • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854).

 

Więcej Informacji na:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ruszyl-program-laptop-dla-nauczyciela

https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/o-programie